Vertrouwelijkheid

Goedkoop Product respecteert ten alle tijden jouw privacy. Wij begrijpen hoe belangrijk de persoonlijke gegevens zijn voor de gebruikers van onze website. Lees meer over jouw privacy in onze privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

De grafische vormgeving, elementen en het website ontwerp zijneigendom van een dochteronderneming van Goedkoop Product en worden beschermd door nationale en internationale wetten voor industrieel en intellectueel eigendom. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website, inclusief het aanpassen, verveelvoudigen, overdragen, bekendmaken, tentoonstellen of vertegenwoordigen hiervan, volledig of gedeeltelijk, is verboden.

Algemene voorwaarden voor het gebruik

De website is ontworpen voor persoonlijk en informatief gebruik door internetgebruikers. Iedere aanpassing, verveelvoudiging, duplicatie, kopie, verkoop, doorverkoop of andere vorm van exploitatie voor commercieel of niet-commercieel gebruik is niet toegestaan. Jij als gebruiker gaat ermee akkoord om deze website niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of op grond van een wet, ethiek, goed vertrouwen of goede praktijk verboden zijn.

Beperkte aansprakelijkheid

Goedkoop Product probeert ervoor te zorgen dat de website goed werkt en beschikbaar is. Echter kunnen wij niet garanderen dat de website werkt met een vertraging of onderbreking of onjuiste informatie bevat. Goedkoop Product aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade, leed of verlies aan inkomsten als gevolg van het slecht werken van deze website, onjuiste informatie of gedateerde informatie (acties die zijn verlopen).

De advertenties die gepubliceerd worden op de website zijn afkomstig van derde partijen. Goedkoop Product heeft dan ook geen controle over de inhoud, diensten of producten die door deze derde partijen aangeboden worden. Als zodanig zal Goedkoop Product geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor omstandigheden die het gevolg zijn van een gebrek aan authenticiteit, integriteit, actualiteit of nauwkeurigheid van de advertenties of op websites van derde partijen. Wij raden je aan dat je bij vragen over de inhoud van de informatie, de levering van producten of garantie van een gekocht artikel contact opneemt met de leverancier.

Koppelingen naar website van derden

Deze website van Goedkoop Product bevat veel koppelingen naar andere websites die niet beheerd worden door Goedkoop Product. Deze koppelingen zijn opgenomen in artikelen en advertenties en dienen ervoor om de gebruiker door te wijzen naar de website die alle informatie betreffende die advertentie bevat. Goedkoop Product heeft geen enkele controle over deze websites en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor hun inhoud of geldigheid.

Koppelingen naar website van derden

Goedkoop Product behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze website en de algemene voorwaarden. Wij raden jou in elk geval aan dat je deze algemene voorwaarden regelmatig leest.

Januari 2020